Menu witryny
Szkoła podstawowa
Gimnazjum
Gramatyka

TO BE – odmiana czasownika „być”

  

Odmiana czasownika TO BE 

1. Forma oznajmująca 

W nawiasie podano formy skrócone czasownika

Liczba pojedyncza Tłumaczenie Liczba mnoga Tłumaczenie
I am (I’m) ja jestem we are (we’re) my jesteśmy
you are (you’re) ty jesteś you are (you’re) wy jesteście
he is (he’s)
she is (she’s)
it is (it’s)
on jest
ona jestono
to jest
they are (they’re)   oni, one są  

 

2. Forma przecząca 

W nawiasie podano formy skrócone czasownika
    
Liczba pojedyncza Tłumaczenie Liczba mnoga Tłumaczenie
I am not (I’m not) ja nie jestem we are not (we aren’t) my nie jesteśmy
you are not (you aren’t) ty nie jesteś you are not(you aren’t) wy nie jesteście
he is not (he isn’t)
she is not (she isn’t)
it is not (it isn’t)
on nie jest
ona nie jest
ono, to nie jest
they are not (they aren’t) oni, one  nie są

 

Pytania tworzymy za pomocą inwersji, czyli przestawienia czasownika być i zaimka osobowego. 

 

3. Forma pytająca

Liczba pojedyncza Tłumaczenie Liczba mnoga Tłumaczenie
Am I…? Czy ja jestem…? Are we…? Czy my jesteśmy…?
Are you…? Czy ty jesteś…? Are you…? Czy wy jesteście…?
Is he…?
Is she…?
Is it…?
Czy on jest…?
Czy ona jest…?
Czy ono, to jest…?
Are they…?   Czy oni, one są…?  

Comments are closed.