Menu witryny
Szkoła podstawowa
Gimnazjum
Gramatyka

Present simple – teoria

PRESENT SIMPLE – CZAS TERAŹNIEJSZY PROSTY

Zastosowanie:

-czynności powtarzające się, stałe, typowe
-nagłówki gazet, narracja
-czynności objęte są rozkładem, harmonogramem lub planem (np. odjazdy pociągów, koncerty, mecze)
-prawa naturalne: zjawiska przyrodnicze, fizyczne, chemiczne itp.
- nawyki i upodobania

Budowa zdań:

TWIERDZENIE: Podmiot + (określnik częstotliwości) + czasownik w bezokoliczniku + dopełnienie

You play tennis.
She plays tennis.

PYTANIE: Do / Does + podmiot + (określnik częstotliwości) + czasownik w bezokoliczniku + dopełnienie

Do you play tennis?
Does she play tennis?

Zdania pytające z zaimkiem pytającym: Jeżeli chcemy zadać pytanie, rozpoczynające się od innego słowa niż „czy”, zdanie ma postać: zaimek pytający + do / does + podmiot + orzeczenie (bezokolicznik) + dopełnienie

Przykładowe zaimki pytające:

 • what – co, jaki, jaka, jakie
 • who - kto
 • when – kiedy
 • where - gdzie
 • which – który
 • why - czemu, dlaczego
 • whose - czyj, czyja, czyje
 • how much – ile (pytanie o rzeczy niepoliczalne i pieniądze)
 • how many - ile (pytanie o rzeczy policzalne)
 • how long – jak długo
 • which way – którędy

 

PRZECZENIE: Podmiot + do not (don’t) / does not (doesn’t) + (określnik częstotliwości) + czasownik w bezokoliczniku + dopełnienie

You don’t play tennis.
She doesn’t play tennis.

 

 

Końcówki dodawane są tylko do czasownika w 3 os. l. poj. (He, she, it):
- s
- es – gdy czasownik kończy się na s, sh, ch, x, o
- ies –
gdy czasownik kończy się na y, przed którym jest spółgłoska – „y znika”

DO/ DON’T stosujemy przy – I, you, we, they
DOES/ DOESN’T stosujemy przy – He, she, it – znika końcówka dodawana do czasownika.

Przysłówki częstotliwości:

 • always (zawsze),
 • usually (zwykle, zazwyczaj),
 • often (często),
 • frequently (często),
 • seldom (rzadko),
 • rarely (rzadko),
 • sometimes (czasem, czasami),
 • from time to time (od czasu do czasu),
 • occasionally (okazjonalnie, sporadycznie),
 • hardly ever (prawie nigdy),
 • never (nigdy),
 • every day / week / month / year (każdego dnia / tygodnia / miesiąca / roku),
 • once a day / week / month / year (raz dziennie / tygodniowo / miesięcznie / rocznie),
 • twice a day / week / month / year (dwa razy dziennie / tygodniowo / miesięcznie / rocznie),
 • three times a day / week / month / year (trzy razy dziennie / tygodniowo / miesięcznie / rocznie),
 • on Mondays / Tuesdays… (w poniedziałki / wtorki…).

Miejsce przysłówków częstotliwości w zdaniu:

przysłówki jednowyrazowe umieszczamy pomiędzy podmiotem a orzeczeniem, np. I usually get up at 7 o’clock. Zwykle wstaję o 7:00.; przysłówki dwu- i więcejwyrazowe umieszczamy na końcu zdania, np. I play tennis twice a week. Gram w tenisa dwa razy w tygodniu.

Comments are closed.