Menu witryny
Szkoła podstawowa
Gimnazjum
Gramatyka

HAVE GOT – odmiana czasownika „mieć”

 

ODMIANA HAVE GOT

1.   Forma oznajmująca

W nawiasie podano formy skrócone czasownika

Liczba pojedyncza Tłumaczenie Liczba mnoga Tłumaczenie
I have got  (I’ve got) ja mam we have got  (we’ve got) my mamy
you have got  (you’ve got) ty masz you have got  (you’ve got) wy macie
he has got  (he’s got)
she has got  (she’s got)
it has got  (it’s got)
on ma
ona ma
ono,to ma
they have got  (they’ve got) oni, one mają

2.  Forma przecząca

W nawiasie podano formy skrócone czasownika

Liczba pojedyncza Tłumaczenie Liczba mnoga Tłumaczenie
I have not got  (I haven’t got) ja nie mam we have not got  (we haven’t got) my nie mamy
you have not got  (you haven’t got) ty nie masz you have not got  (you haven’t got) wy nie macie
he has not got  (he hasn’t got)
she has not got  (she hasn’t got)
it has not got  (it hasn’t got)
on nie ma
ona nie ma
ono,to nie ma
they have not got  (they haven’t got) oni, one nie mają

3.   Forma pytająca

Pytania tworzymy za pomocą inwersji, czyli przestawienia czasownika have/has i zaimka osobowego.

Liczba pojedyncza Tłumaczenie Liczba mnoga Tłumaczenie
Have I got…? Czy ja mam…? Have we got…? Czy my mamy…?
Have you got…? Czy ty masz…? Have you got…? Czy wy macie…?
Has  he got…?
Has she got…?
Has it got…?
Czy on ma…?
Czy ona ma…?
Czy ono,to ma…?
Have they got…? Czy oni, one mają…?

Comments are closed.